Pytania i odpowiedzi

 • Możesz ubiegać się o pożyczkę w kwocie od 1 000 do 5 000 zł.
 • Możesz rozłożyć spłatę pożyczki na okres od 6 do 36 miesięcznych rat.
 • Spłata pożyczki odbywać się będzie w równych ratach.
 • Nie wymagamy takiego zaświadczenia.
 • Wypłata nastąpi na numer konta bankowego wskazanego w umowie pożyczki.
 • Należy wypełnić wniosek, zaakceptować otrzymaną propozycję, zapoznać się z umową i formularzem informacyjnym.
 • Należy pracować w Polsce, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać ważny dowód osobisty i aktywny numer telefonu komórkowego.
 • Przelew weryfikacyjny (potwierdzający Twoją tożsamość) w kwocie PLN 1,- należy wykonać po zaakceptowaniu oferty pożyczki.
 • Po ściągnięciu umowy pożyczki należy wykonać przelew na wskazany numer konta bankowego upewniając się, że tytuł przelewu jest właściwie opisany.
 • Aktualnie można mieć jedną aktywną umowę pożyczki.
 • W ciągu około minuty od złożenia kompletnego wniosku kredytowego.
 • W zależności od banku obsługującego rachunek, który wskażesz dla celów wypłaty pożyczki, pieniądze otrzymasz w ciągu kilku godzin jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od momentu właściwego zaksięgowania przelewu weryfikacyjnego.
 • Przykładowym powodem odmowy udzielenia pożyczki może być np. negatywny wpis w rejestrze danych (BIK, ERIF, BIG Infomonitor).
 • Nie, poręczenie ani dodatkowe zabezpieczenie nie są wymagane.
 • Wykonując przelew weryfikacyjny zawieramy umowę pożyczki.
 • Tak, zawsze można wcześniej spłacić pożyczkę.
 • Tak, taka możliwość istnieje w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki.
 • Tak, nie stanowi to przeszkody w uzyskaniu pożyczki u nas.
 • Zawsze przekazujemy odpowiedź na każdy złożony wniosek.
 • Nie wystawiamy tego rodzaju faktur.
 • Nie ma żadnych innych opłat poza tymi, które są wymienione w umowie pożyczki.
 • Spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłat wydawanym wraz z umową pożyczki.
 • Tak, stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
 • Nie, w przypadku nie otrzymania pożyczki nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji.
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli RRSO jest określeniem wynikającym z Ustawy o kredycie konsumenckim - uwzględnia ona wszystkie ponoszone przez konsumenta koszty w związku z umową o pożyczkę w stosunku rocznym - jest to wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu.
 • Nie, harmonogram wydawany jest bezpłatnie.