Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Konferencja Przedsiebiorstw Finansowych w Polsce

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizujemy profesjonalne środowisko dla uczestników sektora, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Dalsze informacje pod linkiem

  • Nasza strona przeszła audyt etyczny i otrzymała certyfikat etyczny.
  • Zachęcamy do odwiedzenia:
  • Klienci mają możliwość złożenia wniosku do komisji KPF o zbadanie zgodności działan Vippo z Zasadami Dobrych Praktyk KPF