Różnice pomiędzy kosztem i kwotą pożyczki a całkowitą kwotą do zapłaty

post-img

Obalamy powszechne mity

Występująca w każdej umowie pożyczki kwota pożyczki nie jest tym samym co całkowity koszt, a zarazem całkowity koszt nie jest całkowitą kwotą do zapłaty. Wydaje się to dość proste i oczywiste, ale jednak nie jest. Czym więc są te kwoty?

Koszt pożyczki jest to łączna wartość prowizji, odsetek oraz ewentualnych innych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki (jak np. ubezpieczenie). Z kolei całkowita kwota do zapłaty są to wszystkie koszty pożyczki wymienione powyżej wraz z udostępnioną kwotą spłacane następnie w ratach.

Odpowiednie definicje na powyższe napisane dość profesjonalnym językiem znajdują swoje odzwierciedlenie w postanowieniach Ustawy o kredycie konsumenckim.

Przykładowo zaciągając umowę pożyczki w kwocie 10 000 zł, prowizja wynosi 2000 zł zaś odsetki i wszelkie inne koszty wynoszą 2000 zł.

Kwota pożyczki jest łączną wartością, którą pożyczamy. W rozbieranym na czynniki pierwsze powyższym przykładzie jest to właśnie 10 000 zł, czyli wartość umowy. Czym innym jest kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów), która wynosi 8 000 zł (pomniejszone o prowizję). Tą kwotę otrzymamy do swobodnej dyspozycji., czyli „na rękę”.

Całkowity koszt pożyczki jest sumą kosztów, to jest głównie odsetek oraz prowizji. W naszym przypadku wyniesie on 4000 zł (2000 zł + 2000 zł).

Całkowita kwota do zapłaty jest sumą, którą łącznie jako wynik dodawania wszystkich rat przyjdzie nam zwrócić swojemu pożyczkodawcy. Wylicza się ją jako kwotę pożyczki powiększoną o koszty, czyli w naszym hipotetycznym przykładzie 12 000 zł.

Generalnie kwotą pożyczki jest wartość umowy jaką zawieramy z naszym pożyczkodawcą, kwota pożyczki bez kredytowanych kosztów jest tą wartością jaką otrzymamy „na rękę” po potrąceniu wszelkich opłat i prowizji, zaś całkowity koszt stanowi suma wszystkich opłat, odsetek i prowizji, zaś całkowitą kwotą do zapłaty przez konsumenta jest suma wszystkich rat.