Reklamacja w sporze z pożyczkodawcą

post-img

Oczywiście najpierw składamy reklamację u swojego pożyczkodawcy. Możliwie szczegółowo należy określić co wzbudza nasze obawy i zastrzeżenia w zakresie zaoferowanego produktu lub świadczonej usługi a także powinniśmy wskazać nasze oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia naszej reklamacji.
W przypadku braku wiedzy albo innych doświadczeń związanych z przygotowaniem takiej reklamacji wsparcia możemy poszukiwać np. u Rzecznika Finansowego. Odpowiedzi na reklamację powinniśmy spodziewać się niezwłocznie, ale nie później niż w przeciągu jednego miesiąca od jej złożenia.
Jeśli nasza sprawa jest bardzo skomplikowana wówczas dopuszcza się sytuację, gdy odpowiedź otrzymamy w ciągu dwóch miesięcy. Zawsze jednak powinniśmy być na bieżąco informowani o procesie rozpatrywania naszej reklamacji – na jakim jest ona etapie i kiedy powinniśmy otrzymać odpowiedź.

Akcja i reakcja

Darmowe wsparcie uzyskamy chociażby u Rzecznika Finansowego a także u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Rzecznik wśród swoich zadań ma m.in. rozpatrywanie skarg i wniosków od pojedynczych klientów w zakresie odmową uznania reklamacji przez pożyczkodawcę. Może nawet wziąć udział w toczącym się już postępowaniu pomiędzy klientem a pożyczkodawcą.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 

Pomocy możemy ponadto poszukiwać również w poniższych instytucjach:

  • Sąd Polubowny przy KNF
  • Rzecznik Finansowy
  • Bankowy Arbitraż Konsumencki

Rozstrzyganie sporów przed sądem powszechnym.

Zawsze można też dochodzić swoich roszczeń w drodze powództwa cywilnego. Warto jednak w takiej sytuacji mieć profesjonalne wsparcie. Nieodpłatną pomoc uzyskamy u rzeczników konsumentów i w organizacjach konsumenckich. Szybciej, ale już niestety odpłatnie pomóc nam mogą kancelarie prawne.