Niskooprocentowane pożyczki wciąż są dostępne

post-img

Oprocentowanie pożyczek i kredytów w naszym kraju regulowane jest odgórnie w ten sposób, że Rada Polityki Pieniężnej steruje poziomem stóp procentowych NBP, które mają wpływ na maksymalne oprocentowanie gotówek. Czyli obecnie nie więcej niż 10% mogą stanowić odsetki w skali roku. Członkowie tego szacownego gremium spotykają się regularnie, ale już od dłuższego czasu poziom stóp procentowych utrzymywany jest na niezmienianym poziomie. Nie inaczej było podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w dniach 15-16 maja 2018 roku. Zgodnie z komunikatem Rady zamieszczonym na www.nbp.pl podtrzymana została ocena tego, że w świetle obecnych, faktycznie optymistycznych i dobrych danych i prognoz aktualny poziom stóp procentowych przekładający się na cenę spłacanych przez nas i nowoudzielanych pożyczek i kredytów jest na właściwym poziomie. Czyli takim, który sprzyja dalszemu rozwojowi Polski i Polaków, tzn. naszej gospodarki narodowej.