Jak ogromnym ułatwieniem i dlaczego jest przelew weryfikacyjny

post-img

Firmy wykorzystujące najnowsze technologie, czyli popularne ostatnio FinTechy a wśród nich między innymi firmy pożyczkowe stosują takie lub podobne innowacje w swoich procesach zakupowych. Zazwyczaj jednak wyzwania związane są ściśle z określonym poziomem ryzyka. Wszakże należy zidentyfikować osobę, która jest np. kilkaset kilometrów oddalona od nas - czy to rzeczywiście ona posługuje się swoją elektroniczną tożsamością. Pomocny w takiej sytuacji okazuje się niezawodny przelew weryfikacyjny.

Przy zawieraniu umów na odległość przez Internet – np. otwierając konto albo chcąc zaciągnąć pożyczkę instytucje finansowe mogą poprosić nas o przelanie 1 zł na wskazane konto w celu potwierdzenia i uwierzytelnienia naszej tożsamości.

Przelew weryfikacyjny – substytut dokumentu tożsamości w Internecie

Jeśli przy nabywaniu określonego produktu finansowego zostaniemy poproszeni o wysłanie złotówki musimy pamiętać o ty, żeby tego rodzaju potwierdzenie autentyczności w 100% zgadzało się pomiędzy danymi we wniosku a tymi, które pojawią się w potwierdzeniu przelewu – dotyczy to szczególnie adresu i danych osobowych. Ażeby uniknąć niepotrzebnych kwestii wyjaśnień a czasem wręcz odmów należy upewnić się czy zlecany przelew wysyłamy z naszego indywidualnego rachunku a nie jakiegoś konta wspólnego – ważne jest również to, aby zgadzał się adres, czyli żeby w obu miejscach był ten sam adres (zamieszkania lub zameldowania).

Najszybciej weryfikacja przebiega w sytuacji, gdy rachunek z którego przekazujemy środki jest prowadzony w tym samym banku co konto odbiorcy – nieco dłużej, bo nawet cały kolejny dzień roboczy może zająć uwierzytelnienie dla przelewu pomiędzy różnymi bankami (najszybciej można sprawdzić daty księgowań poszczególnych banków na stroni internetowej www.kiedykasa.pl )

Korzyści i wady z takiej formy uwierzytelnienia

Bezsprzecznie korzystanie z przelewu weryfikacyjnego jest jedną z najprostszych, najszybszych i najtańszych form weryfikacji naszej tożsamości przez podmiot zewnętrzny. Pozwala skrócić formalności do niezbędnego minimum przy tym upraszczając proces aplikacyjny o produkt.

Nigdy nie należy wysyłać przelewów na rachunki bliżej niezidentyfikowanych podmiotów albo takich, co do których mamy jakiekolwiek wątpliwości. Co równie ważne kwota w przypadku takiego przelewu de facto nie ma znaczenia, więc nie powinna ona wynosić więcej niż kwota z przedziału 1 grosz – 1 złoty. Nieroztropne używanie swoich danych z przelewu może spowodować przykre konsekwencje, wśród których wymienić należy chociażby próbę zaciągnięcia w naszym imieniu zobowiązań o charakterze kredytowym… Lepiej się zatem takich sytuacji wystrzegać.