Czy świadczenie 500+ poprawia naszą zdolność kredytową przy pożyczaniu?

post-img

Czy przy pożyczce pomaga fakt pobierania świadczeń 500+?

Świadczenia z rządowego programu „500 plus” wypłacane z funduszy publicznych stanowią istotne wsparcie wielu domowych budżetów. Jest ono jednak w różny sposób honorowane przez pożyczkodawców i banki. W niektórych przypadkach może to działać na naszą korzyść, bo przynajmniej teoretycznie może wpłynąć na zwiększenie naszego dochodu rozporządzalnego, czyli zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania pożyczki. W niektórych jednak może spowodować obniżenie naszej zdolności kredytowej, gdyż przyjęte koszty utrzymania małoletniego domownika przewyższać mogą słynne pięćset złotych. W każdym bądź razie, na pewno nie działa to wyłącznie na naszą korzyść w aspekcie ubiegania się o dodatkowe finansowanie.

Domowy budżet a świadczenia dodatkowe

Wnioskując o pożyczkę możemy zostać poproszeni o wskazanie wysokości i źródła uzyskiwanych dochodów. Comiesięczne dochody wszystkich członków rodziny mogą, ale nie muszą być rozszerzone o świadczenia socjalne. Jest to jednak tylko opcja a nie konieczność – stanowi to tylko uzupełnienie obrazu naszych finansów osobistych w perspektywie dla pożyczkodawcy.

Generalnie funkcjonuje to tak, że sumę naszych dochodów pomniejsza się o stałe wydatki i na tej bazie  oszacowuje jaka kwota pozostaje nam na ewentualne wykorzystanie w aspekcie spłaty przyszłych rat pożyczki.

Czy 500+ pomoże przy pożyczce?

Świadczenie 500+ może, ale nie musi poprawić naszą sytuację finansową w kontekście ubiegania się o pożyczkę. Większą rolę odgrywa przy krótkoterminowych kredytach, tzw. „chwilówkach”, tj. raczej przy niskich kwotach. Zakłada się bowiem, że w perspektywie kilku miesięcy nie wydarzy się nic niespodziewanego, co mogłoby zaburzyć fakt regularnego otrzymywania tego rodzaju świadczenia.  Prognozować zatem można, że 500+ powiększy kwotę comiesięcznych dochodów osoby ubiegającej się o pożyczkę przy jednoczesnej podwyżce kosztów utrzymania, gdyż oznacza to posiadanie osoby na utrzymaniu…

Zawnioskuj i sprawdź

Świadczenie 500+ może być uwzględniane przy ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Fakt, że wpływa ono na nasze konto bankowe działa na nasz korzyść. Nie ma to jednak wpływu na warunki kredytowania, czyli ceną – ani prowizja, ani oprocentowanie pożyczki z tego tytułu nie będą obniżone. Będą zatem stanowiły wyłącznie wsparcie dla nas przy obsłudze spłaty zadłużenia.