Czy nasza data urodzenia ma wpływ na pożyczkę?

post-img

Kiedy wiek może nas zdyskwalifikować jako pożyczkobiorców?

Nasza metryczka wspiera pożyczkodawcę w procesie decyzyjnym – czy będziemy zdolni do obsługi spłaty pożyczki. Nie jest to oczywiście jedyny warunek, ale stosunkowo istotny – w większości bowiem przypadków jesteśmy dla danej instytucji mało znani i weryfikowani pod wzglądem wiarygodności kredytowej.

Minimalny wiek pożyczkobiorcy?

Pierwsza myśl w temacie tego jaki wiek uprawnia do skorzystania z pożyczki jest dość oczywista. Naturalnie chodzi o pełnoletnich klientów z pełną zdolnością do czynności prawnych, czyli takiego, który ukończył minimum 18 lat. Najczęściej jednak pożyczkodawcy nie udzielają pożyczek 18 latkom – tylko ustalają swój minimalny próg wyżej – od 21 albo wręcz  25 lat.  Wówczas bowiem są już oni zatrudnieni na podstawie umowy i mają możliwość obsługi swoich zobowiązań i budowania historii kredytowej.

Górna granica wieku pożyczkobiorcy

Najczęściej nikt oficjalnie nie komunikuje tego, że pewna grupa klientów będzie musiała się obejść ze smakiem i nie otrzyma szybkiej pożyczki. Jest to oczywiście związane z tym, że wzrasta ryzyko, e nie będzie komu spłacać pożyczki, bo większe jest prawdopodobieństwo, że klientowi może się coś wydarzyć i nie będzie w stanie uregulować swojego zobowiązania… Najczęściej górna granicą wieku jest 65 lat.

Wiek jednak ma znaczenie…

Jak opisaliśmy wcześniej nie w każdym wieku możemy liczyć na wsparcie w postaci szybkiej i wygodnej pożyczki online. Pożyczkodawcy zabezpieczają swoje interesy i starają się tak zarządzać ryzykiem kredytowym, aby minimalizować potencjalne straty oraz opóźnienia w spłacie. Nie udziela się pożyczek osobom młodszym niż 18/21 lat a także ogranicza finansowanie osób w wieku, który uprawnia do nabycia praw emerytalnych 65+… Jeśli zatem mieścimy się w przedziale 21-65 to śmiało możemy aplikować o zastrzyk gotówki w formie pożyczki dostępnej przez Internet lub telefon.