Co powiesz na dodatkowe 3700 złotych co miesiąc?! Jest tylko jeden warunek…

post-img

Wiedzieliście, że każdy polski obywatel, który obchodzi setne urodziny, może liczyć na takie świadczenie?

Tak to można żyć…

Raz przyznane świadczenie stulatkowie otrzymują już co miesiąc aż do końca swojego życia. Co ważne senior nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków do ZUS. Należy podkreślić  jest to bowiem specjalne, tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują faktycznie wszyscy emeryci i renciści "z urzędu", automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat. Takie wyjątkowe świadczenie dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty.

Sto lat, sto lat…

Z informacji podanych przez ZUS wynika, że najwięcej osób w wieku 100 lat+ mieszka w Warszawie – jest ich aż 260. Na drugim miejscu jest Gdańsk, w którym takich beneficjentów jest 121, a na następnych miejscach uplasował się Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań. Jedną z najstarszych osób, która ukończyła 100 lat jest mieszkający we Wrocławiu pan Jan, który ma 111 lat.

Warto też wspomnieć, że wg informacji z ZUS wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat jest taka sama w KRUS i ZUS i taka sama kwota przysługuje organom emerytalnym MSW i MON.

Dokładna wysokość świadczenia wynosi od marca 2018 roku 3731,13 zł brutto, od tego oczywiście pobierany jest podatek dochodowy. Kwota ta jest stała i nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości.

Przyjemny relikt przeszłości…

Warto podkreślić, że owe świadczenie honorowe dla stulatków z ZUS ma długą historię. Pierwsze tego rodzaju wypłaty zrealizowano już w latach 70. XX wieku bazując na rozporządzeniu Ministerstwa Pracy. W tamtym czasie tego rodzaju wypłaty otrzymywało 500 osób. Życzmy sobie, aby każdy dożył tak pięknego wieku i mógł liczyć na taki dodatek.